Wat betekent Verkocht onder Voorbehoud. Kan ik nog steeds bieden?

23-06-2018

In deze blog gaan we jullie alles vertellen over de term: "verkocht onder voorbehoud." De term komt vaak terug in de huizenmarkt maar wordt nog wel eens verkeerd geinterpreteerd door sommige mensen. In deze blog leest u wat het nou echt betekent en of u bijvoorbeeld nog kunt bieden als eenmaal een huis als verkocht onder voorbehoud is bestempeld.

Wat betekent verkocht onder voorbehoud? Kunnen er dan nog steeds biedingen worden gedaan?

Als er overeenstemming is bereikt tussen een koper en een verkoper die zijn woning te koop aan biedt, dan is de koop gesloten. Door de verkopend makelaar wordt dan een koopovereenkomst opgemaakt. In de volksmond “voorlopig koopcontract” genoemd. 

Echter er is niks voorlopigs aan een koopovereenkomst de koop is gesloten onder (ontbindende) voorwaarden.

En op basis van deze voorwaarden kan een koper mogelijk afzien van de (voorlopige) koopovereenkomst. De ontbindende voorwaarden worden in overleg tussen koper en verkoper overeengekomen. De verkoper kan ook ontbindende voorwaarden bedingen. Zolang een koopovereenkomst niet is getekend door de verkoper en door de koper dan is er geen overeenkomst.

Biedingen op een woning kunnen en mogen altijd plaats vinden, echter als de woning definitief is verkocht na het ondertekenen van de koopovereenkomst dan kan er wel geboden worden maar dit heeft dan geen invloed meer op de getekende koopovereenkomst derhalve zullen biedingen op en na het tekenen van de koopovereenkomst niet meer worden geaccepteerd. Wat wel gebruikelijk is dat de verkopend makelaar gegadigden die alsnog in aanmerking willen komen,  na het sluiten van de koopovereenkomst worden geïnformeerd als de koopovereenkomst toch op grond van de ontbindende voorwaarden wordt ontbonden.

De koper heeft na het tekenen nog wel de wettelijke bedenktermijn waarbinnen hij nog kan afzien van de koop.

Verkocht onder voorbehoud wil dus zeggen dat de “voorlopige koopovereenkomst” is getekend door koper en verkoper, en dat de wettelijke bedenktermijn is verstreken, maar dat de kopende partij het voorbehoud heeft om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden als de koper bijvoorbeeld geen financiering kan verkrijgen, of als een bouwtechnische keuring negatief uitvalt of als de koper zijn eigen woning niet heeft kunnen verkopen.  Voor de ontbindende voorwaarden wordt in de regel een termijn afgesproken waarbinnen de koper beroep op deze ontbindende voorwaarden kan doen. De koper moet dan wel met schriftelijke bewijzen aantonen waarom hij de koopovereenkomst wil ontbinden.