• Volledige ver/- aankoopbegeleiding
  • Doelgerichte en persoonlijke service
  • Taxatierapport vanaf €475,--

taxatierapport 2021 duurder door wijziging

De kosten van een taxatierapport gaan vanaf 1 juli 2021 fors stijgen. In deze blog zullen wij uitleggen waarom de prijs gaat stijgen en wat dat betekent voor de taxateur èn voor de klant. 

Wat is een taxatierapport

Een taxatierapport van de woning is nodig bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening (hypotheek). In het taxatierapport wordt de marktwaarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Vaak wordt er gesproken over twee verschillende taxatierapporten namelijk een gevalideerd en een niet-gevalideerd taxatierapport.

Gevalideerd taxatierapport

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport dat is gecontroleerd (gevalideerd) en geregistreerd door en bij een gecertificeerd validatie-instituut. Winvest taxateurs biedt zijn taxatierapporten ter validatie aan bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het NWWI.

Niet gevalideerd taxatierapport

Een niet-gevalideerd taxatierapport is een rapport wat niet gevalideerd wordt en dus ook niet geregistreerd wordt door een validatie-instituut. In alle gevallen waarbij je geen hypothecaire geldlening aanvraagt, kun je volstaan met een niet-gevalideerd taxatierapport.

Wat wijzigt er aan het taxatierapport in 2021? 

In het nieuwe taxatierapport is er meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Het taxatierapport vervangt de bestaande bouwkundige keuring niet.  Consumenten krijgen wel een indicatie van de bijkomende kosten en de risico’s op het gebied van verduurzaming, het herstel van de onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt.

Voor geldverstrekkers is de indicatie van bijkomende kosten waardevol. Zij kunnen bij het verstrekken van de hypotheek nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan en zij krijgen zo een beter inzicht in de mogelijk financiële risico’s. 

Het taxatiemodel gaat wijzigen naar een model met drie verschillende onderverdelen, deze zijn:

A:    De waardebepaling

B:    Beschrijving van de bouwkundige staat en te verwachten onderhoud(skosten)

C:    De energetische prestatie van de woning

Om duidelijk te maken wat er precies wijzigt aan een taxatierapport, is het goed om op een rijtje te hebben waar nu allemaal naar wordt gekeken bij een taxatie. 

Wat staat er in nu in het taxatierapport?

Wijziging per 1 juli 2021

Uitbreiding van het funderingsonderzoek 

Waarbij de taxateur moet aangeven, op basis van de geraadpleegde bronnen en plaatselijke kennis, in de directe omgeving van de woning, of aan de woning zelf problemen met de fundering bekend zijn. In deze blog vertellen wij meer over het funderingslabel

De energieprestatie van de woning

De taxateur moet aangeven welke bijzonderheden er zijn met het oog op de reeds uitgevoerde energiebesparende voorzieningen. Daarnaast moet de taxateur aangeven welke voorzieningen nog aanvullend mogelijk zijn voor de woning. Een bouwkundig inspecteur of energiebesparingsadviseur kan hier later verder onderzoek naar doen en hier advies over uitbrengen. Energielabel aanvragen? Lees deze blog.

Uitgebreide omschrijving van de bouwkundige staat van het object 

Meer uitgebreid onderzoek van de bouwkundige staat van de woning met een analyse van de te verwachten onderhoudskosten, waardoor de consument meer inzicht krijgt in de onderhoudsstaat van de (te kopen) woning

De aanpassingen in het bouwkundige deel moeten ervoor zorgen dat de opdrachtgever een goed beeld krijgt van de bouwkundige staat van de getaxeerde woning én de binnen een periode van vijf jaar te verwachten kosten voor herstel van bouwgebreken en achterstallig onderhoud.

Het nieuwe taxatierapport maakt daarnaast verdiepingsslagen, onder meer voor de onderbouwing van de waarde, erfpacht en de Vereniging van Eigenaars.

Naamswijziging

Ook de naam verandert. Het woord ‘financiering’ is vanaf juli aanstaande uit de naam van het rapport verdwenen. Het taxatierapport zal dan voortaan ‘Taxatierapport woonruimte’ gaan heten. Dit betekent dat je het nieuwe taxatierapport dan ook formeel voor verschillende doeleinden kunt inzetten, dus niet alleen voor het verkrijgen van hypothecaire financiering.

Reden prijsstijging taxatierapport 2021 

De reden van een prijsstijging van het taxatierapport is omdat het taxatiemodel gaat veranderen, waarvoor taxateurs onlangs een examen hebben moeten afleggen. Door het invoeren van een nieuw en uitgebreider model, worden er andere eisen gesteld aan de taxatie èn aan de taxateur. 

Voordeel voor klanten

In het nieuwe taxatierapport is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Het taxatierapport vervangt de bestaande bouwkundige keuring niet. Consumenten krijgen wel een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt.

Het nieuwe taxatiemodel is er dus meer op gericht om zowel de consument als de hypotheekverstrekker een betrouwbaarder beeld te geven van de huidige staat van de woning. Voor de consument wordt het document uiteindelijk veel concreter en praktischer, waardoor het beter te begrijpen is. Het taxatierapport vermeldt niet alleen de waarde van de woning maar vertelt o.a. ook de kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming en de bouwkundige staat.

Gevolgen voor de taxateurs

Alle taxateurs die momenteel aangesloten zijn bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) hebben onlangs een examen af moeten leggen, waarbij de kennis van de taxateur wordt getoetst. Door de verandering van het manier van taxeren is het wel belangrijk dat elke taxateur weet waar hij/zij op moet letten tijdens het uitvoeren van een taxatie. 

De taxateur zal nu langer met een woningopname bezig zijn en de uitwerking van het rapport zal meerdere uren in beslag nemen. Gemiddeld is een taxateur momenteel 3 à 4 uur bezig met het opnemen en uitwerken van een taxatierapport. Naar verwachting zal een taxateur vanaf 1 juli a.s. met een eengezinswoning meer tijd nodig hebben voor de opname en de uitwerking. Hierdoor zal het niet altijd mogelijk zijn om een taxatierapport met spoed gereed te hebben. 

Wat kost een taxatierapport voor juli 2021

De prijs van een taxatierapport ligt gemiddeld tussen de € 500,-- en € 600,-- per rapport. Een taxateur van Winvest Onroerend Goed taxeert vanaf € 475,-- inclusief NWWI-validatie, kadastrale leges en btw. De prijs is vanaf  € 475,-- en wordt bepaald door het type woonhuis, woonoppervlak en perceelgrootte.

Indien u nu een taxatierapport aanvraagt, bedenkt u dan dat de “houdbaarheid” van het taxatierapport 6 maanden is.

De meeste banken eisen een actueel taxatierapport waarvan de datum tussen de waardepeildatum en het aanvragen van de hypothecaire financiering niet langer dan 6 maanden mag zijn. 

Heeft u nu een taxatierapport nodig?

Tot 1 juli 2021 betaalt u nog onze vaste (vanaf) prijs van €475,--. Na 1 juli 2021 zullen wij het nieuwe tarief bekend maken. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Meer weten over een taxatierapport? Lees dan deze blog.

 

 


Terug naar blog