• Volledige ver/- aankoopbegeleiding
  • Doelgerichte en persoonlijke service
  • Taxatierapport vanaf €750,--
Robbert May beantwoord al uw vragen over een taxatie

Een taxatierapport kan je nodig hebben bij het kopen van je eerste woning of voor het aanvragen van een verbouwingsdepot. Wij merken dat er nog verschillende vragen zijn over het aanvragen van een taxatierapport en wat een taxatie precies inhoudt. In deze blog willen wij antwoord geven op veel gestelde vragen over een taxatierapport.

Wat is een taxatierapport

Een taxatierapport van de woning is nodig bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening (hypotheek). In het taxatierapport wordt de marktwaarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Vaak wordt er gesproken over twee verschillende taxatierapporten namelijk gevalideerd en niet-gevalideerd.

Wat is het verschil tussen een gevalideerd en een niet-gevalideerd taxatierapport?

In het geval van een taxatierapport voor de aanvraag van een hypothecaire financiering wordt door de meeste (uitzonderingen daargelaten) Nederlandse financieringsinstellingen een gevalideerd taxatierapport verlangd

Gevalideerd taxatierapport

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport wat is gecontroleerd en geregistreerd door en bij een gecertificeerd validatie-instituut. Winvest taxateurs biedt zijn taxatierapporten ter validatie aan bij het NWWI(Nederlands Woning Waarde Instituut).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het NWWI.

Niet gevalideerd taxatierapport

Een niet-gevalideerd taxatierapport is een rapport wat niet gecontroleerd wordt en dus ook niet geregistreerd wordt door een validatie-instituut. In alle gevallen waarbij je geen hypothecaire geldlening aanvraagt, kun je volstaan met een niet gevalideerd taxatierapport.

Waar kan je een niet gevalideerd taxatierapport voor gebruiken?

Wanneer heb je een taxatierapport nodig?

Een gevalideerd taxatierapport is o.a. nodig voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, voor de (her)financiering van de aankoop van een woning, voor de financiering van een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek; belangrijke zaken waarbij u als klant op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen.

Daarnaast willen ook geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie beschikken over taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Winvest Onroerend Goed is aangesloten bij het Nederlands Woning en Waarde Instituut (NWWI) en als Register Makelaar-Taxateur geregistreerd bij Stichting Certificering voor Makelaars (SCVM) en bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs).

Je hebt dus - samengevat - een taxatierapport nodig indien:

Waar wordt naar gekeken bij een taxatie

Nadat de taxateur alle informatie heeft verzameld, kan hij/zij beginnen om alles vorm te geven in een taxatierapport. Het rapport wordt naast alle informatie ook voorzien van foto’s en bijlagen.

Wie betaalt de taxatiekosten?

De kosten voor een taxatieopdracht zijn voor de opdrachtgever. In de meeste gevallen is dit de (nieuwe) eigenaar van het pand, maar een opdracht kan ook komen vanuit de bank. De bank kan een taxatieopdracht aanvragen om verschillende redenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een hertaxatie; bij een hertaxatie wordt bepaald wat de verhouding is tussen de waarde van het onderpand en de hoogte van de hypotheekschuld.

Een andere redenen kan zijn dat de bank bemiddelt voor de opdrachtgever en dan neemt de bank in de meeste gevallen de kosten voor zijn rekening. Maar ook in het kader van het portefeuillebeheer van de bank moeten er soms taxaties worden verricht.

Bij executieverkoop is de bank de opdrachtgever maar zijn de kosten voor de eigenaar van de woning.

Hoe zijn deze kosten opgebouwd?

Een taxatierapport heeft vaak een totaalprijs, maar is opgebouwd uit verschillende losse onderdelen die tezamen de prijs vormen. Voor het maken van een volledig taxatierapport verrekenen wij de volgende onderdelen:

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Iedere geldverstrekker heeft andere regels met betrekking tot de geldigheidsduur van een taxatierapport. Informeer bij ons naar de geldigheid bij de geldverstrekker van jouw keuze. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde geldt momenteel voor één jaar.

Heb je een taxatierapport nodig voor een hypotheek?

Als je een hypotheek gaat afsluiten dan wil de bank weten of de koopprijs overeenkomt met de marktwaarde van de woning. Hier komt de taxateur om de hoek kijken. In Nederland mag je vanaf 2018 maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Doe je een bod hoger dan de woningwaarde? Bereid je er dan op voor dat je het bedrag boven de getaxeerde waarde zelf zult moeten aanvullen. Je kunt dit bedrag niet lenen bij de bank.

Taxatierapport bij oversluiten van hypotheek

Je nieuwe financieringsinstelling wil ook weten hoeveel je huis waard is en in sommige gevallen kunnen ze vragen om een taxatierapport. De woningwaarde kan op twee manieren worden bepaald: via een recente WOZ-aanslag of via een taxatie. Een WOZ-aanslag mag je alleen gebruiken wanneer je hypotheek lager is dan 60% van de WOZ-waarde. Een WOZ-waarde is geen momentopname maar gaat altijd uit van de waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar. Het verschilt trouwens per bank of je een WOZ-aanslag mag gebruiken. Wanneer je hypotheek hoger is dan die 60% of de bank geen WOZ-aanslag accepteert, dan moet je een taxatie laten uitvoeren.

Taxatierapport bij aankoop van een nieuwbouwwoning

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is een taxatierapport niet altijd verplicht. Als je direct na de oplevering eigenaar wordt van de woning dan hoef je de woning niet te laten taxeren. Wanneer je niet direct de eigenaar bent van de woning dan kan de bank nog vragen om een taxatierapport.

Hoe lang duurt het voordat een taxatierapport gereed is?

Wij snappen dat een taxatierapport belangrijk kan zijn bij de aankoop van uw nieuwe woning of voor het aanvragen van een financiering voor verbouwing. Winvest Onroerend Goed zorgt ervoor dat het taxatierapport 4 werkdagen na de taxatieopname aan de opdrachtgever wordt toegestuurd.

Wat moet je doen als een taxatierapport lager is dan de aankoopprijs?

Als een taxatierapport lager uitvalt dan de aankoopprijs dan kan dit enorm veel impact hebben op de financiering. Het is mogelijk dat je niet tevreden bent met het taxatierapport. De mogelijkheid bestaat dan om een andere taxateur in te schakelen om de woning nogmaals te taxeren. Met de taxateur mag vooraf niet worden overlegd omtrent de gewenste waarde. De makelaar/taxateur moet onafhankelijk zijn tijdens het uitvoeren van een taxatie en mag zich niet laten beïnvloeden.

Het is aan de financieringsinstelling of zij het tweede rapport wenst te accepteren. Overleg dit van te met de betreffende financieringsinstelling. In Nederland kan je een hypotheek krijgen van maximaal 100% van de marktwaarde van het onderpand. Mocht de taxatiewaarde lager uitvallen dan de aankoopprijs, dan betekent dat dus dat je meer eigen geld mee moet nemen of ervoor zou moeten kiezen om de woning niet te kopen.

Hoe kan ik mijzelf voorbereiden op een taxatie?

• Zorg dat u (de eigenaar) en/of de bewoner thuis is;

• Zorg ervoor dat u uw legitimatiebewijs kunt tonen;

• Leg uw eigendomsbewijs en overige van belang zijnde akten klaar;

• Leg eventuele tekeningen en plattegronden klaar;

• Opgave verstrekken van recente en/of nog uit te voeren verbouwingen;

• Opgave verstrekken van bekende gebreken;

• Vooraf herstellen van (kleine) gebreken;

• Zorg ervoor dat uw woning opgeruimd is;

• Zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn.

Heeft u een taxatierapport in Wijk bij Duurstede nodig?

Onze taxateurs helpen u graag met een taxatie. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak of lees hier meer over een taxatierapport in Wijk bij Duurstede.


Terug naar blog