• Volledige ver/- aankoopbegeleiding
  • Doelgerichte service
  • Nieuwste woningen per mail
  • Persoonlijke benadering

Tekenen van koopovereenkomst

Het moment is daar, tijd om de koopovereenkomst te tekenen. Maar wat is een koopovereenkomst nou eigenlijk en wat staat hier allemaal in? Je leest het in de onderstaande blog.

Wat is een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst is de overeenkomst tussen de koper en verkoper met betrekking tot de woning die gekocht of verkocht wordt. Na het tekenen van de koopovereenkomst volgen er drie dagen waarbinnen zowel koper als verkoper zich nog mag terugtrekken; dit noemen we de bedenktijd.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

De NAW gegevens van koper en verkoper

Dit zijn de persoonsgegevens van zowel de koper als verkoper van de woning. Juist dit gedeelte moet goed worden nagekeken en is dan ook extreem van belang dat alles goed staat. Controleer dit dus altijd goed van tevoren en ga er niet van uit dat de verkoopmakelaar alles klakkeloos goed overgenomen heeft. Eigenlijk is het net zoals een vliegticket, als de personalia gegevens niet goed zijn is de ticket ongeldig.

Het gekochte vastgoed en de kadastrale kenmerken

De reden dat je dit document gaat tekenen is omdat je een woning hebt gekocht, daarom mag de omschrijving van het vastgoedobject niet vergeten worden. Wat hier onder andere wordt besproken is het adres, koopsom, hectare grond en de taxatiewaarde van het vastgoed object.

De overeengekomen prijs

In dit onderdeel staat de verkoop of aankoopprijs van de woning en is dus erg van belang om goed te controleren. Mits dit verkeerd staat, kan dit grote gevolgen hebben.

De roerende zaken die achterblijven en die wel of niet in de koopsom zijn opgenomen;

Roerende zaken zijn meubilair en/ of spullen die je mee kan nemen uit een woning, zonder dat er schade wordt gemaakt. Ons advies is dan ook om bij het kopen van een woning goed de lijst van zaken door te nemen. Op de lijst van zaken kan je precies aflezen wat er achterblijft en wat er wordt mee genomen. Door dit goed door te nemen voorkom je verrassingen.

De datum van overdracht

De datum van overdracht wordt ook wel overdracht datum genoemd en dit is de datum waarop de koopwoning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze datum wordt van tevoren in onderling overleg bepaald en vastgelegd in de koopovereenkomst. Ook hierbij is het weer noodzaak om de datum goed te controleren en de datum goed in de agenda te zetten.

Notariskeuze

Als de woning is verkocht met kosten koper dan bepaalt de koper de notaris voor de overdracht. Kosten Koper betekent namelijk dat de notariskosten/ kadasterkosten van de leveringsakte en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper zijn.

Wijze van betaling

Bij de betaling wordt duidelijk omschreven waar de betaling van de koopsom, kosten en belastingen plaats zal vinden. Dit wordt eigenlijk altijd gedaan bij de notaris.

De waarborgsom

De waarborgsom moet je zien als een compensatie voor de verkoper, voor het geval dat de koop op het laatste moment niet door kan gaan. De waarborgsom is ongeveer een bedrag van 10% van de koopsom van de koopwoning. Deze betaling loopt via de notaris en die houdt het in beheer totdat de koop definitief is. Als je als koper de verplichting niet na kan komen dan wordt de waarborgsom overgemaakt naar de verkoper.

De beoogde bestemming en gebruik van de woning

Hier wordt er uitleg gegeven over het bestemmingsplan van de grond van de woning en wordt er uitleg gegeven over hoe de woning wordt gebruikt.

Privaat en publiekrechtelijke rechten en plichten die bij de woning horen

Het verschil tussen privaatrechtelijk en publiekrechtelijk draait om de partijen die ermee betrokken zijn. Het grootste verschil is dat bij publiekrechtelijke rechten één partij een overheidsinstantie is. Privaatrechtelijke rechten zijn voor personen, bedrijven of een organisatie die geen overheidsinstantie is.

De ontbindende voorwaarden.

De ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die verkoper en koper in de koopovereenkomst hebben opgenomen en die koop kunnen ontbinden.

De belangrijkste ontbindende voorwaarden

Voorbehoud van financiering

Een voorbehoud van financiering spreek je af als je nog niet 100% zeker bent of je de financiering van de woning rond kan krijgen. Als de hypotheek door de geldverstrekker wordt geweigerd, kan je nog van de koop afzien. Let wel op dat dit binnen de termijn moet die in de ontbindende voorwaarden staat.

Voorbehoud van bouwkundige keuring

Een bouwtechnische keuring is een keuring waarbij de woning van boven tot onder volledig wordt gecontroleerd met behulp van een checklist. Alle uitkomsten en resultaten worden overzichtelijke weergegeven in een bouwtechnisch rapport. Voorbehoud van bouwkundigekeuring betekent dat de verkoop door gaat, mits er niks 'geks' uit de bouwtechnische keuring komt. Hierbij geeft de koper vaak aan dat bijvoorbeeld alle noodzakelijke werkzaamheden maar mogen oplopen tot een maximaal bedrag.

Voorbehoud verkoop eigen woning

Als je de woning wilt verkopen onder voorbehoud verkoop eigen woning dan is de verkoop pas officieel als de woning van de koper verkocht is. Door de coronacrisis kan je misschien wat onzeker zijn over de verkoop van je eigen woning. Als dit zo is kan je de voorbehoud afspreken bij verkoop van eigen woning. Als het dan niet lukt om de woning voor een bepaalde datum te verkopen dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Voor verkopers is deze manier van voorbehoud minder aantrekkelijk.

Wil je een woning aan- of verkopen?

Ons team begeleid je graag tijdens het gehele proces, van bezichtiging tot het opstellen van de koopovereenkomst en de oplevering van de woning.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

 


Terug naar blog