• Volledige ver/- aankoopbegeleiding
  • Doelgerichte en persoonlijke service
  • Taxatierapport vanaf €750,--

Uitleg en informatie over een koopovereenkomst

Leuke woning gezien, bod geaccepteerd dus tijd om de koopovereenkomst te tekenen. Maar wat betekent een koopovereenkomst eigenlijk en wat staat hier allemaal in? U leest het hier.

Wat betekent een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst heeft ‘in de volksmond’ de term voorlopig koopcontract, maar er is “niks” voorlopigs aan een koopcontract. Na het tekenen van de koopovereenkomst en het verstrijken van de drie dagen bedenktermijn, is de koopovereenkomst een feit met de daarin opgenomen voorbehouden. Zowel koper als verkoper dient zich te houden aan de afspraken zoals die daarin zijn opgenomen. Voordat u het contract ondertekent, is het belangrijk dat alles duidelijk voor u is en dat voor u alles goed is geregeld.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

Alle afspraken en voorwaarden rondom de koop van uw woning worden opgesteld in een voorlopige koopovereenkomst. Om een voorbeeld te geven kunt u in de voorwaarden zetten dat u het contract past tekent, zodra er een bouwtechnische keuring heeft plaatsgevonden. 

Hierin kunt u onder andere zaken vinden zoals:

Wanneer is een koopovereenkomst definitief?

Een misvatting is dat ‘voorlopig’ betekent dat er nog het een ander aangepast kan worden. De inhoud van de akte is immers al overeengekomen. Zijn er zaken onduidelijk? Dan dient u deze vóór ondertekening van het voorlopige koopcontract helder te krijgen. Heeft u uw handtekening gezet, dan is het contract bindend maar dan geldt nog wel de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.

Wilt u weten waar u op moet letten tijdens een opleveringsinspectie? Lees dan DEZE blog! 


Terug naar blog